Gå direkt till innehåll
Svenskt Sigills uppdaterade Klimatcertifiering bidrar till minskat klimatavtryck för Findus ärtodling

Pressmeddelande -

Svenskt Sigills uppdaterade Klimatcertifiering bidrar till minskat klimatavtryck för Findus ärtodling

I takt med forskningens framsteg kring hållbar odling har Svenskt Sigill uppdaterat reglerna för sin klimatcertifiering. De nya reglerna innebär att klimatavtrycket från Findus certifierade ärtodlingar kommer att minska med minst 25 procent till år 2025 och över 30 procent till år 2028. Det visar en ny rapport framtagen av forskningsinstitutet RISE kring effekterna av klimatcertifieringen.

Uppdateringen av reglerna har tagits fram i samarbete med forskare, handel, miljöorganisationer och bönder. Den innebär att klimatcertifieringen har utökats med regler som täcker flera perspektiv av det som krävs för ett klimatsmart jordbruk. För att visa effekten av uppdateringen har forskningsinstitutet RISE gjort beräkningar kring hur införandet av de nya reglerna påverkar klimatet.

– Svenskt Sigills Klimatcertifiering ska alltid vara den vassaste miljöcertifieringen i Sverige. Efter tio år ville vi därför göra en ordentlig genomlysning av forskningsläget för att se till att få med både nya forskningsrön och åtgärder som nu är tekniskt möjliga. Det är roligt att vi nu också har siffror på vilken effekt klimatcertifieringen får på minskade utsläpp med de nya åtgärderna, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem.

Samarbetet mellan Findus och Svenskt Sigill har pågått sedan 2011 och Findus Ebba-ärta är den enda ärta som är märkt med Svenskt Sigills Klimatcertifiering. Findus samarbetar med kring 70 ärtodlare på den svenska marknaden och potentialen i hur de nya reglerna kan minska klimatavtrycket är stor. De nya regler som har störst påverkan på Findus ärtodlingar rör kolinlagring i mark, förnybar energi och förnybara drivmedel samt energieffektivisering.

– Som ledande producent av frysta grönsaker ska vi säkerställa tillgången på näringsrika grönsaker av god kvalitet. Ansvarsfull odling är nödvändigt både för vårt företag och för planetens hälsa. Dåliga odlingsmetoder kan leda till minskad biologisk mångfald, medan skadliga rester från bekämpningsmedel påverkar omkringliggande miljö och vattenbrist. Klimatcertifieringen stärker våra möjligheter att hela tiden arbeta för att minska vårt klimatavtrycket från produktionen av våra ärter, säger Peter Lindén, Agriculture Manager, Findus.

  • Kolinlagring i mark minskar jordbrukets klimatpåverkan, och redan nu innehåller matjorden mer kol än vad som finns i hela atmosfären. Åtgärder som att att odla en gröda direkt efter ärterna, en så kallad fånggröda som tar upp den näring som blir kvar i marken efter ärtskörden, har stor effekt på klimatet. Enligt beräkningar från forskningsinstitutet RISE kan denna typ av åtgärder bidra till att Findus odlare minskar sitt klimatavtryck med 12 procent.
  • Med förnybar energi och förnybara drivmedel avses bland annat vattenkraft, vindkraft, elenergi och biobränsle. Kravet från Svenskt Sigill är att år 2025 ska 50 procent av den direkta energianvändningen komma från förnybara källor, och 100 procent 2028. Enligt RISE beräkningar kan Findus odlare med dessa ändringar minska sin klimatpåverkan med 11 procent år 2025 och 17 procent år 2028.
  • För att effektivisera energianvändningen behöver Toppfrys ta fram en energikartläggning över ärtodlingen (uppdelad på elenergi, dieselolja, eldningsolja, biobränsle med flera energikällor) och sedan beräkna nyckeltal för att minska energianvändningen. Enligt forskningsinstitutet RISEs beräkningar kan detta göra att Findus odlare minskar sitt klimatavtryck med totalt 3 procent.

Länk till rapporten i PDF-format:

https://www.svensktsigill.se/siteassets/underlagsrapporter-klimat/minskning-av-klimatavtryck-for-klimatcertifierad-vaxtodling.pdf

För mer information om rapporten:

Helena Allard, hållbarhetschef Sigill Kvalitetssystem/Svenskt Sigill

Tel: 010-184 42 89, e-post: helena.allard@sigill.se

För mer information om Findus arbete för hållbart jordbruk:

Peter Lindén, Agriculture Manager

Tel: 010-600 53 85, e-post: peter.linden@nomadfoods.com

Anna Jarleman, Nordisk Hållbarhets- och kommunikationschef, Findus

Tel: 070-145 28 91, e-post: anna.jarleman@se.findus.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.

Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE), Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen omsätter 2,3 mrd euro och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4 800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.

Relaterat innehåll

Välkommen till Findus - Djupfrysta grönsaker, fisk och måltider sedan 1941

Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.

Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE), Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen omsätter 2,3 mrd kronor och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4 800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

Findus Sverige AB

Nordenskiöldsgatan 8, hisshall B
211 19 Malmö
Sverige